Disclaimer

Op de inhoud en vormgeving van het Tijdschrift voor Seksuologie (hieronder begrepen de papieren versie, de website en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht. De Stichting Tijdschrift voor Seksuologie behoudt zich haar auteursrecht en databankenrecht op deze content uitdrukkelijk voor. Voor het publiceren en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de Stichting Tijdschrift voor Seksuologie. Gebruik voor persoonlijke en onderwijsdoeleinden is toegestaan.

De informatie op deze website wordt zo correct en zorgvuldig mogelijk weergegeven. Desondanks accepteren wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de op deze site gepresenteerde informatie. Aan de weergegeven informatie kan geen recht worden ontleend. Geen van de auteurs, informatieleveranciers of organisaties die toegang bieden tot deze site, zijn verantwoordelijk voor interpretatie of toepassing van de op deze site geboden informatie. Ieder is zelf verantwoordelijk voor kritische reflectie op de aangeboden informatie.

De kwaliteit van de seksuologische informatie is gebaseerd op de op dit moment bekende feiten naar de huidige stand van zaken binnen de seksuologie.