Congres (23)

maandag, 07 december 2020 12:44

NVVS Virtueel Congres 2020 - Seksuele en Relatiediversiteit

 • Geschreven door
  Eelste Abels
Datum: 27 November 2020 Verslag NVVS Virtueel Congres 2020: Seksuele en Relatiediversiteit Op vrijdag 27 november vond het NVVS Najaarscongres van 2020 plaats, met als thema Seksuele en Relatiediversiteit. Virtueel, in verband met de welbekende omstandigheden rondom Covid-19. Vanachter de computer konden we allemaal meeluisteren naar de presentaties van experts op het gebied van Seksuele en Relatiediversiteit. Experts die zelf ook allemaal vanachter de computer hun verhaal deden, gelukkig ging het technisch bij de meesten…
maandag, 08 juli 2019 06:44

Congresverslag voorjaarscongres NVVS

 • Geschreven door
  Zafanja Hartog
Op 29 maart 2019 vond het NVVS Voorjaarscongres ‘Ethiek in Seksuologische Onderzoek en Praktijk’ plaats. Dagvoorzitter dr. Froukje Weidema van Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland stelt enkele vragen centraal om de dag te kaderen: ‘Hoe ethisch is seksuologie?’ en ‘Hoe sexy is ethiek?. ‘s Morgens wordt een theoretisch kader geschetst van ethiek, vervolgens ethiek in de praktijk: hoe handelen we ethisch? Het programma vervolgt met ethische casuïstiek, waaronder een paneldiscussie over ethische handelen bij de wens…
woensdag, 27 maart 2019 07:57

Congresverslag ‘Was will der Mann’

 • Geschreven door
  J.C. Thomson-Woestenburg
Op 30 november 2018 vond het najaarscongres NVVS plaats, met als thema ‘Was will der Mann’. Professor Ine van Wesenbeeck, hoogleraar seksuele ontwikkeling bij de faculteit sociale wetenschappen Utrecht en senior-adviseur bij Rutgers, begeleidde deze op de wensen en grenzen van mannen gerichte dag. Zes presentaties werden gegeven en vijf resumés gepresenteerd waarbij één de Abstractprijs won. Verder vond een podiumdebat plaats aan de hand van stellingen en werd de NVVS Seks & Media Prijs…
donderdag, 07 december 2017 16:19

NVVS Wetenschapsdag 2017 “It takes three to tango – chronisch somatische ziekten en seksualiteit”

 • Geschreven door
  Claudia van der Wel
Op vrijdag 24 november vond de NVVS Wetenschapsdag plaats. Het thema ‘Chronisch somatische ziekten en seksualiteit’ stond centraal. Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland, begeleidde deze rijk gevulde dag waarin maar liefst veertien presentaties werden gegeven, een podiumgesprek met drie vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen plaatsvond, en twee prijzen werden uitgereikt: de NVVS Seks & Media Prijs 2017 en de Abstractprijs. Er is teveel besproken om alles uitgebreid te benoemen, daarom beschrijf ik de rode draad van de…
vrijdag, 01 december 2017 10:08

Abstract NVVS Wetenschapsdag 2017: Seksualiteitsproblematiek en angst voor terugkeer van ziekte onder partners van mannen met prostaatkanker

 • Geschreven door
  Lorena A. Grondhuis Palacios
Achtergrond: Hoewel prostaatkankerbehandeling in opzet curatief is, kan het leiden tot erectiestoornissen en verminderd libido. Veranderde seksualiteit heeft niet enkel gevolgen voor de patiënt, maar ook voor de partner. Daarbij zijn angst- en depressieve stoornissen psychologische aandoeningen die vaak voorkomen bij chronische ziekten. Partners van chronisch zieken rapporteren soms hogere niveaus van stress dan patiënten zelf. Derhalve is onderzocht hoe partners omgaan met de gevolgen van prostaatkankerbehandeling van hun partner. Methode: Dit multicenter-vragenlijstonderzoek is uitgevoerd…
vrijdag, 01 december 2017 10:07

Abstract NVVS Wetenschapsdag 2017: Het bespreken van seksuele dysfuncties met chronisch zieke patiënten; welke rol is weg gelegd voor de praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk?

 • Geschreven door
  Hannah Zuurveen
Inleiding: Veel chronische ziekten zijn geassocieerd met seksuele dysfuncties (SD). In de huisartsenpraktijk levert de praktijkondersteuner een grote bijdrage  aan de zorg van chronisch zieke patiënten en zou daarom een belangrijke rol kunnen spelen in het bespreken van SD.  Deze studie focust zich op de standpunten, kennis en werkwijze van  de praktijkondersteuner wat betreft het bespreekbaar maken van SD met chronisch zieke patiënten. Methode: Een 48-item bevattende vragenlijst werd opgestuurd naar 631 praktijkondersteuners door heel…
vrijdag, 01 december 2017 10:07

Abstract NVVS Wetenschapsdag 2017: Seksualiteits- en relatiebeleving na het verlies van een partner aan kanker: Een fenomenologische studie.

 • Geschreven door
  Stefan Rolf
In de afgelopen decennia is er aandacht geweest voor de relatie- en seksualiteitsbeleving bij kankerpatiënten en hun partners, maar over het traject van de nabestaanden na het overlijden is nauwelijks geschreven. Aan de hand van beschrijvende fenomenologie zijn van zeven personen de ervaringen beschreven uit de periode na het overlijden van hun partner aan kanker, met specifiek aandacht voor seksualiteit en relaties. De resultaten onthulden vier thema’s: (1) ‘Overleden partner is (nog) altijd aanwezig’; (2)…
vrijdag, 01 december 2017 10:04

Abstract NVVS Wetenschapsdag 2017: The relationship between vulvodynia and vulvovaginal candidiasis - a systematic review

 • Geschreven door
  Suzanne van de Pasch
Background: Provoked vulvodynia is a chronic vulvar pain condition affecting up to 8.3% of the female population. Despite many years of research no clear cause for provoked vulvodynia has been identified. Several risk factors have been studied, including vulvovaginal candidiasis. However, to date, the role of Candida infections in provoked vulvodynia has remained unclear. Vulvovaginal candidiasis and provoked vulvodynia have an overlap of symptoms which may contribute to diagnostic inaccuracy.           …
vrijdag, 01 december 2017 10:03

Abstract NVVS Wetenschapsdag 2017: Goede seks voorbij angst en verveling: De flow van seksualiteit, etniciteit en gender in techno, salsa en kizomba feesten

 • Geschreven door
  Samira van Bohemen
Veel publieke en academische debatten focussen op risicovol en problematisch seksueel gedrag van jongeren – met speciale aandacht voor jongeren met een ‘etnische’ achtergrond. Deze studie heeft als doel voorbij dit narratief te gaan en te bestuderen hoe jongeren zelf naar goede seks kijken: hoe ze dit definiëren, doen en onderhandelen, en hoe en wanneer etniciteit hierin geïmpliceerd raakt. Dit wordt onderzocht aan de hand van peer-to-peer etnografisch onderzoek en diepte-interviews met jongeren op feesten,…
vrijdag, 01 december 2017 10:02

Abstract NVVS Wetenschapsdag 2017: Seksuologische zorg ten tijde van dialyse en niertransplantatie: een pilotstudie onder patiënten en partners

 • Geschreven door
  Gaby F. van Ek
Achtergrond: Seksuele disfunctie (SD) is een veelvoorkomend probleem tijdens dialyse en na niertransplantatie met prevalenties rond de 60-70%. Deze pilotstudie focuste zich voor het eerst op zowel dialyse- als niertransplantatie patiënten en hun partners om behoeftes en ervaringen te evalueren op het gebied van seksuologische zorg. Methode: Voor deze cross-sectionele vragenlijststudie werden 320 dialyse patiënten, 257 niertransplantatie patiënten en hun partners uit drie centra uitgenodigd voor deelname. Resultaten: Vanuit de dialysegroep werden 27 patiënten en…
Pagina 1 van 2