vrijdag, 01 december 2017 10:08

Abstract NVVS Wetenschapsdag 2017: Seksualiteitsproblematiek en angst voor terugkeer van ziekte onder partners van mannen met prostaatkanker

  • Geschreven door:
    Lorena A. Grondhuis Palacios

Achtergrond: Hoewel prostaatkankerbehandeling in opzet curatief is, kan het leiden tot erectiestoornissen en verminderd libido. Veranderde seksualiteit heeft niet enkel gevolgen voor de patiënt, maar ook voor de partner. Daarbij zijn angst- en depressieve stoornissen psychologische aandoeningen die vaak voorkomen bij chronische ziekten. Partners van chronisch zieken rapporteren soms hogere niveaus van stress dan patiënten zelf. Derhalve is onderzocht hoe partners omgaan met de gevolgen van prostaatkankerbehandeling van hun partner.

Methode: Dit multicenter-vragenlijstonderzoek is uitgevoerd onder partners van mannen gediagnosticeerd en/of behandeld voor prostaatkanker. Patiëntgegevens zoals TNM-stadiëring en type behandeling(en) zijn verkregen uit oncologische- en patiëntenregistraties. Ter inventarisatie van de relatiekwaliteit is gebruik gemaakt van een 12-puntsvragenlijst (Psy Questionnaire Nederland – Relatiekwaliteit).

Resultaten: De helft van de partners (50,6%; n = 81) rapporteerde moeite te hebben met de veranderde situatie omtrent seksualiteit. Van 171 vrouwen, gaf 49,4% aan matig tot ernstige angst te ondervinden omtrent terugkeer van de ziekte. Partners van mannen behandeld voor gemetastaseerde ziekte ervaren dezelfde niveaus van angst als partners van mannen met beperkte prostaatkanker (p <0.001, Fisher’s Exact test). Lage relatiekwaliteit is geassocieerd met hogere niveaus van angst (p <0.05, Fisher’s Exact test). Er zijn geen significante onderliggende demografische oorzaken.

Discussie en Conclusie: Ondanks een aanzienlijk verschil in ziektestadiëring, ervaren partners van prostaatkankerpatiënten een belangrijk niveau van angst. Derhalve is het van belang partners in ogenschouw te nemen omtrent seksuele disfunctie na prostaatkankerbehandeling en aandacht te besteden aan angstgevoelens die wellicht onnodig zijn bij een goede prognose van hun partner.