vrijdag, 01 december 2017 10:03

Abstract NVVS Wetenschapsdag 2017: Goede seks voorbij angst en verveling: De flow van seksualiteit, etniciteit en gender in techno, salsa en kizomba feesten

  • Geschreven door:
    Samira van Bohemen

Veel publieke en academische debatten focussen op risicovol en problematisch seksueel gedrag van jongeren – met speciale aandacht voor jongeren met een ‘etnische’ achtergrond. Deze studie heeft als doel voorbij dit narratief te gaan en te bestuderen hoe jongeren zelf naar goede seks kijken: hoe ze dit definiëren, doen en onderhandelen, en hoe en wanneer etniciteit hierin geïmpliceerd raakt. Dit wordt onderzocht aan de hand van peer-to-peer etnografisch onderzoek en diepte-interviews met jongeren op feesten, omdat dit plaatsen zijn waar in brede zin (denk aan flirten, dansen en zoenen) met seksualiteit wordt geëxperimenteerd. Specifieke aandacht is er voor techno, salsa en kizomba, drie echte dansscenes die heel sterk verschillen in termen van etnische compositie, muziekstijl, dansstijl, kleedstijl, druggebruik en gemeenschapsgevoel. De resultaten laten zien dat de jongeren die naar deze feesten gaan niet verschillen in hoe ze goede seks definiëren. Ze beschrijven allemaal een soort flow ervaring, waarin het intrinsieke plezier van seks centraal staat, maar waarbij ze ook de sociale context benadrukken waarin goede seks plaatsvindt. In het geval van de drie dansscenes zorgen de eerder genoemde verschillen ervoor dat seksualiteit daar ook op verschillende manieren wordt gedaan en gemedieerd. Staat bij techno de nadruk meer op pragmatisch zintuigelijk plezier, gemedieerd door MDMA gebruik en een individualistische cultuur, gaat het bij salsa en kizomba meer om een sensuele spanning, gemedieerd door het dansen en een hecht gemeenschapsgevoel. In de conclusie wordt besproken hoe deze verschillende configuraties van goede seksualiteit op complexe wijze samenhangen met etnische en gender identiteiten.