vrijdag, 01 december 2017 10:02

Abstract NVVS Wetenschapsdag 2017: Seksuologische zorg ten tijde van dialyse en niertransplantatie: een pilotstudie onder patiënten en partners

  • Geschreven door:
    Gaby F. van Ek

Achtergrond: Seksuele disfunctie (SD) is een veelvoorkomend probleem tijdens dialyse en na niertransplantatie met prevalenties rond de 60-70%. Deze pilotstudie focuste zich voor het eerst op zowel dialyse- als niertransplantatie patiënten en hun partners om behoeftes en ervaringen te evalueren op het gebied van seksuologische zorg.

Methode: Voor deze cross-sectionele vragenlijststudie werden 320 dialyse patiënten, 257 niertransplantatie patiënten en hun partners uit drie centra uitgenodigd voor deelname.

Resultaten: Vanuit de dialysegroep werden 27 patiënten en 9 partners geïncludeerd, in de transplantatiegroep vulde 36 patiënten en 19 partners de vragenlijst in. Meer dan driekwart van alle respondenten gaf aan geen informatie te hebben ontvangen over SD. Een kwart van de dialyse patiënten (n=7) en 3 partners (33.3%) hadden hier wel behoefte aan. De behoefte was groter onder transplantatie patiënten en partners: respectievelijk 72.2% (n=26) en 57.9% (n=11) wilde informatie, het liefst tijdens een gesprek met een nefrologische zorgverlener. Alle patiënten werd gevraagd of ze het op prijs stelde als standaard een gesprek aangeboden werd over seksualiteit, 57.1% van de dialyse en 78.0% van de niertransplantatie patiënten was het hier mee eens. Respectievelijke 1/3 en 2/3 van hun partners wilden hier graag bij aanwezig zijn.

Discussie: Deze pilotstudie doet vermoeden dat binnen de nefrologie weinig aandacht is voor het onderwerp seksualiteit. Onder niertransplantatie patiënten en hun partners lijkt hier wel behoefte aan te zijn, alhoewel ook tijdens dialyse een standaard gesprek over seksualiteit op prijs wordt gesteld. Meer onderzoek is nodig om de seksuologische zorg binnen de nierziekte te kunnen verbeteren.