Vaak seksuele functiestoornissen door antipsychotica, vooral bij prolactineverhoging. Resultaten van een aantal vergelijkende onderzoeken

  • Auteur:
    Rikus Knegtering, Stynke Castelein, Richard Bruggeman
  • Pdf openbaar:
    Yes

Seksuele functiestoornissen treden frequenter op bij de behandeling met antipsychotica dan tot nog toe werd aangenomen. In het artikel wordt een aantal studies beschreven waarin het optreden van seksuele functiestoornissen bij de verschillende antipsychotica systematisch werd geëvalueerd. Deze klachten treft men vooral aan bij antipsychotica die gepaard gaan met een sterke prolactinestijging. Ook bij langdurig gebruik lijken de seksuele functiestoornissen te blijven bestaan. Mannen en vrouwen ervaren seksuele functiestoornissen ongeveer even vaak. Verder wordt ingegaan op de rol van de prolactineverhoging bij het optreden van seksuele functiestoornissen bij antipsychotica. Bij klachten kan men kiezen voor een ander antipsychoticum, dat minder prolactineverhoging geeft, zoals clozapine, olanazinen of quetiapine. Men kan ook eerst de dosis verlagen. De plaats van sildenafil hierbij wordt nog geëvalueerd. Tenslotte, klachten over seksuele problemen worden door patiënten, die antipsychotica gebruiken, zelden spontaan gemeld aan hun behandelaar. Artsen dienen gerichter en systematischer naar ongewenste effecten van antipsychotica, inclusief seksuele functiestoornissen, te vragen en hun patiënten hierover te informeren.

ISSUES