Hulpvragen waarbij seksualiteit een rol speelt. Een klinische les uit de huisartspraktijk

  • Auteur:
    L. Wigersma
  • Pdf openbaar:
    Yes

In deze klinische les worden vijf patiënten beschreven die de huisarts bezochten met een probleem of hulpvraag waarbij seksualiteit een rol speelde, zonder dat er sprake was van een expliciet, als zodanig gepresenteerd seksueel probleem. Vastgesteld wordt dat de hulpverlening kan mislopen als de huisarts, conform bepaalde opvattingen over de verborgen hulpvraag, al te voortvarend de seksualiteit of vermeende seksuele problemen aan de orde stelt. Daarentegen kunnen goede resultaten worden geboekt met een aanpak waarvoor de uitlatingen en beleving van de patiënt de leidraad vormen, en waarbij bovendien de nadruk ligt op praktische, haalbare, soms onconventionele strategieën. Speuren naar de 'Vraag achter de vraag" blijkt lang niet altijd nodig of nuttig.

Meer in deze categorie:

ISSUES