Homofilie: een open-pastorale benadering

  • Auteur:
    C.W. Maas, K. Vos
  • Pdf openbaar:
    Yes

Gepleit wordt voor een positieve houding van Christelijke raadslieden ten aanzien van de homoseksualiteit. Recente uitspraken van de Paus als zou homoseksualiteit oneerbaar zijn worden zwaar gekritiseerd en er wordt overvloedig geciteerd uit theologische literatuur die, ook aan de hand van de bijbel, het tegendeel beweert. Geschetst worden een pastoraal-therapeutische benadering en de werkwijze in de praktijk daarop gebaseerd.

Meer in deze categorie:

ISSUES