Mens Sana in Corpore Sano: klinisch redeneren binnen het bio-psycho-sociale kader

  • Auteur:
    Jelto Drenth
  • Pdf openbaar:
    Yes

De ziektegeschiedenis van een 51-jarige man die een penisamputatie ondergaan had voor een plaveiselcelcarcinoom is aanleiding tot een beschouwing over de interactie tussen psychologische kenmerken, specifiek gedrag m.b.t. hygiëne, en de rol daarvan in de genese van carcinoom.

ISSUES