De toegenomen kwetsbaarheid van het huwelijk: echtscheiding in sociocultureel perspectief

  • Auteur:
    L. Wens
  • Pdf openbaar:
    Yes

In deze bijdrage schetsen we die socioculturele veranderingen die de echtscheidingsgevoeligheid beinvloeden en aldus de toename van het aantal echtscheidingen verklaren. Dit geheel van maatschappelijke patronen die in een circulair verband met elkaar staan, vormen een constante basis voor alle echtelijke relaties en bepalen fundamenteel de beleving en vormgeving van deze relaties. Achtereenvolgens bespreken we de betekenis van: secularisatie, heterogeniteit van de samenleving, verruimde mogelijkheden tot echtscheiding, subjectieve partnerkeuze, affectieve man-vrouw relatie, individuatie en zelfrealisatie, gezins-individualisering, veranderende sekserollen, verlengde levensduur, sociale zichtbaarheid van echtscheiding.

ISSUES