Zijn verloofden intiemer dan gehuwden? een empirische studie

  • Auteur:
    K. Goris
  • Pdf openbaar:
    Yes

Dit artikel vormt de neerslag van een empirsch onderzoek naar de intimiteitsbeleving bij verloofden. Met behulp van een zelfbeoordelingsvragenlijst (de VIP) worden bijna tweehonderd Vlaamse verloofden bevraagd. Door het gebruik van eenzelfde instrument, kon een vergelijking gemaakt worden met gehuwden (n=207). Deze vergelijking vormt de basis van dit artikel waarin we een genuanceerd antwoord bieden op de vraag of verloofden intiemer zijn dan gehuwden. Individuele, relationele en situationele determinanten van intimiteit worden besproken, waarbij verschillen tussen verloofden en gehuwden, maar ook tussen mannen en vrouwen, onafhankelijk van de status, gevonden worden.

ISSUES