Risicotaxatie bij zedendelinquenten: een globaal literatuuroverzicht

  • Auteur:
    Chijs van Nieuwenhuizen & Martien Philipse
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van risicotaxatie bij zedendelinquenten. Allereerst wordt het begrip 'risicotaxatie' in algemene zin toegelicht, waarbij aandacht wordt besteed aan de waarde van klinische en statistische predictiemethoden. Vervolgens wordt stilgestaan bij welke risicofactoren er bij zedendelinquenten zijn vastgesteld op basis van empirisch onderzoek. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen statische en dynamische factoren. Daarna volgt een beschrijving van vijf veelgebruikte instrumenten voor het inschatten van het recidiverisico bij zedendelinquenten. Het artikel wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen ter verbetering van risicotaxatie bij zedendelinquenten.

Meer in deze categorie:

ISSUES