Impact van de modus partus op het seksueel functioneren van primipara 6 maanden postpartum: een systematische review

  • Auteur:
    Ilse E.M. van de Ven1, Dr. Jacques W.M. Maas en Dr. Judith O.E.H. van Laar
  • Pdf openbaar:
    No

Het doel van deze studie was om het effect van de modus partus, gedefinieerd als vaginale bevalling en sectio cae- sarea, op het seksueel functioneren van primipara 6 maanden postpartum te evalueren. De database MEDLINE is sys- tematisch gescreend voor geschikte artikelen die de seksuele functie beoordeelde middels de Female Sexual Function Index (FSFI). De impact werd berekend middels het gecombineerde gemiddelde met bijbehorende standaarddeviatie (SD).Zes artikelen werden geïncludeerd met in totaal 1585 vrouwen. Vijf van de zes artikelen, in totaal 1248 vrouwen, kwa- men in aanmerking voor de gegevensanalyse. De gecombineerde totale FSFI score geeft 6 maanden na een vaginale bevalling een FSFI score lager dan het afkappunt 26.5 wat seksueel disfunctioneren impliceert (26.3 ± 5.6). De totale FSFI score 6 maanden na een keizersnede ligt hoger dan desbetreffende afkappunt (27.3 ± 1.3). De verschillen in de gecombineerde totale FSFI scores 6 maanden postpartum ten opzichte van de afkapwaarde van seksueel disfunctioneren kunnen mogelijk verklaard worden door de daadwerkelijke grotere impact van een vaginale bevalling, dan wel heterogeniteit van de geïncludeerde studies. Daarbij leiden met name kunstverlossingen tot lagere scores. Echter zijn zowel de geïncludeerde artikelen als overige literatuur niet eenduidig over het effect van de modus partus op het seksueel functioneren postpartum. Op basis van de resultaten uit deze systematische review heeft de modus partus mogelijk invloed op het seksueel functioneren van primipara 6 maanden postpartum. Ten behoeve van counseling is er een grote behoefte naar meer onderzoek en duidelijkheid betreffende het seksueel functioneren zowel tijdens als na de zwangerschap.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken. Klik hier om in te loggen of klik hier om lid te worden.

ISSUES