Naar een empirisch gefundeerde typologie van personen veroordeeld voor een zedendelict: een latente klasse analyse op Belgische en Nederlandse veroordeeldencohorten

  • Auteur:
    Pascalle Spaan, Arjan Blokland, Rembert de Blander, Luc Robert, Eric Maes, Martine Blom en Bouke Wartna
  • Pdf openbaar:
    Yes

Daders van zedendelicten worden vaak getypeerd op basis van een specifiek delict, bijvoorbeeld het laatst door hen gepleegde zedendelict. Het is onduidelijk of typologieën van deze daders op basis van hun criminele voorgeschiedenis hierbij aansluiten of tot nieuwe inzichten leiden. Deze studie identificeert verschillende typen criminele carrièrepatronen onder personen die werden veroordeeld voor een zedendelict en vergelijkt die patronen tussen België en Nederland. We gebruikten hiervoor recent beschikbaar gekomen veroordelingsdata over de criminele voorgeschiedenis van personen die in 1995 in België en in 1997 in Nederland voor een zedendelict werden veroordeeld. In beide datasets konden vier criminele carrièrepatronen worden onderscheiden waarvan er drie in beide landen voorkwamen: het ‘persistent gewelddadige generalistische’, ‘jeugdig delinquente’ en het ‘volwassen start’ patroon. Een indeling op basis van criminele carrièrepatronen vertoonde weinig overlap met een indeling gebaseerd op het specifieke zedendelict in 1995/1997. Typologieën gebaseerd op het criminele verleden van daders kunnen tot nieuwe inzichten leiden aangaande de etiologie van zedendelinquentie. De implicaties hiervan voor theorie en praktijk worden besproken.

ISSUES