1995, jaargang 19

Tekst van een voordracht voor de viering van 25 jaar Rutgers Stichting, 19 mei 1994. Hij concludeert dat, terwijl de seksuele hervorming haar eerste doel…
Er wordt een beschrijving gegeven van hulpvragen die in verband staan met seksualiteit, voortplanting, gezinsstructuren en sociale structuren bij Marokkaanse migranten in de omgeving van…

Multiple sclerose en seksuele problemen; resultaten van een inventariserende enquête

  • Auteur
    P. Vruggink, B. Kornips, P. van Kerrebroeck, E. Meuleman
  • Pdf openbaar
    Yes
Resultaten van een korte inventariserende enquête-studie naar problemen die multiple-sclerosepatiënten ervaren in hun seksueel functioneren of in de seksualiteitsbeleving. Er kwam een respons van 85%…
Wat bedoelen vrouwen als ze aangeven seksueel opgewonden te zijn? Zeggen ze iets over hun stemming, geven ze aan dat ze willen vrijen, laten ze…

ISSUES