Seksualiteit en intimiteit bij homoseksuele mannen: twee gevalsbeschrijvingen

  • Auteur:
    Jan Schippers
  • Pdf openbaar:
    Yes

Benadering van problemen rond seksualiteit en intimiteit bij mannelijke, homoseksuele cliënten benaderd vanuit de Persoonlijke Construct Theorie. Binnen deze theorie wordt vooral gekeken naar de eigenschappen en kenmerken (constructen) die centraal staan in de zelfbeleving en de beleving van anderen. Op deze wijze kunnen verschijnselen als anti-homoseksualiteit en geïnternaliseerde anti-homoseksualiteit geconcretiseerd worden. Naar aanleiding van twee gevalsbeschrijvingen wordt geconcludeerd dat problemen rond seksualiteit en intimiteit bij homoseksuele mannen een eigen, individuele voorgeschiedenis en dynamiek hebben, terwijl er ook gezamenlijke elementen zijn, die vooral in verband lijken te staan met de maatschappelijke en subculturele beeldvorming over homo's. Verder komt naar voren dat 'significante' mannen en jongens uit het verleden een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van intimiteitsangst in combinatie met seksueel dysfunctioneren.

ISSUES