2012, jaargang 36, Nummer 2

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

Het bevolkingsonderzoek ‘Seksuele gezondheid in Nederland 2011’ heeft, in navolging van de bevolkingsonderzoeken in 2006 en 2009, tot doel een beeld te geven van de seksuele…

Zwangerschap en anticonceptie in Nederland

 • Auteur
  Charles Picavet
 • Pdf openbaar
  Yes
Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te geven in het vóórkomen van (ongewenste) zwangerschap en anticonceptiegebruik in Nederland en om groepen te identificeren met een verhoogd…

Morgen gezond weer op

 • Auteur
  Peter Leusink
 • Pdf openbaar
  Yes
Redactioneel.

Transgenders in Nederland: prevalentie en attitudes

 • Auteur
  Lisette Kuyper
 • Pdf openbaar
  Yes
Transgender is een overkoepelende term die wordt gebruikt voor mensen bij wie het geboortegeslacht, de genderidentiteit en de genderexpressie niet overeenkomen. Er is weinig tot niets…
Achtergrond: In het kader van de publieke gezondheid is het van belang inzicht te hebben in de aard en omvang van mensen met seksuele disfuncties in…
In dit artikel worden de prevalentie van zowel fysieke als niet-fysieke vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de prevalentie van verschillende pressiemethoden onder jongeren en volwassen…

Seksueel gedrag en seksuele beleving in Nederland

 • Auteur
  Hanneke de Graaf
 • Pdf openbaar
  Yes
Seksueel gedrag en seksuele beleving vormen de basis voor seksuele gezondheid. Deze studie beschrijft wat jongeren en volwassenen doen op seksueel gebied, hoe zij dit beleven…

Condoomgebruik en testgedrag in Nederland

 • Auteur
  Maaike Goenee, Harald Kedde, Charles Picavet
 • Pdf openbaar
  Yes
In dit artikel staat centraal hoe het is gesteld met het condoomgebruik en het testgedrag op soa en/of hiv onder jongeren en volwassen in Nederland. In…

ISSUES