Het formaat van de penis: Was will der Mensch?

  • Auteur:
    Erik de Groot, Mark Spiering, Stephanie Both, Wouter de Bruijn, Bettine Gritter en Paul Rommens
  • Pdf openbaar:
    No

Over het belang van het formaat van de penis zijn meer ideeën dan empirische gegevens. Zo wordt bijvoorbeeld de wens van mannen tot penisvergroting veroorzaakt door onder andere een vermeende seksuele onaantrekkelijkheid of het idee geen bevrediging te kunnen bieden aan de partner. Maar is het formaat van de penis voor vrouwen inderdaad belangrijk? In 2001 publiceerden Francken, van de Wiel, van Driel en Weijmar Schultz dat van een vrouwelijke proefpersoongroep 21 en 32% lengte, respectievelijk dikte van de penis belangrijk tot zeer belangrijk vond. Het huidig onderzoek werd verricht ter replicatie en extensie van dit onderzoek onder een meer gevarieerde proefpersoongroep (218 mannen en 183 vrouwen). Er werd niet enkel naar tevredenheid met en gehecht belang aan penisformaat gevraagd, maar ook naar overtuigingen over het belang dat vrouwen en mannen in het algemeen aan het penisformaat zouden hechten. Uit de resultaten kwam naar voren dat er een nagenoeg gelijke verdeling bestaat tussen vrouwen die het penisformaat belangrijk tot zeer belangrijk vonden en vrouwen die het penisformaat niet belangrijk tot helemaal niet belangrijk vonden. Eenzelfde verdeling gold voor mannen. Daarbij bleek dat door beide seksen werd gedacht dat mannen het penisformaat belangrijker vinden dan mannen zelf aangaven. Tussen het belang van het penisformaat en de tevredenheid met het seksuele leven werden geen significante relaties gevonden.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken. Klik hier om in te loggen of klik hier om lid te worden.

ISSUES