Over seksueel dwingend gedrag: Van teveel geslachtsdrift naar onvoldoende regulatie

  • Auteur:
    Stephanie Both & Walter Everaerd
  • Pdf openbaar:
    Yes

In deze bijdrage wordt, op grond van gegevens over neurobiologische mechanismen, een voorstel gedaan voor een handzaam model voor seksuele motivatie dat kan helpen bij het begrijpen van seksueel dwingend gedrag. Eerst wordt het oude driftmodel kritisch bezien, waarna moderne incentive motivatie modellen en de nauwe verwevenheid van emotie en motivatiemechanismen worden besproken. Deze verwevenheid wordt geïllustreerd aan de hand van experimentele studies naar seksuele opwinding en actiegeneigdheid. Tenslotte wordt aangegeven wat, vanuit het geschetste model voor seksuele motivatie, kan worden gezegd over oorzaken van en remedies voor seksueel dwingend gedrag.

ISSUES