Coronamaatregelen en seksueel grensoverschrijdend gedrag: Een bevraging naar dynamische risicofactoren bij een ambulante forensische populatie

  • Auteur:
    Siegfried Koeck
  • Pdf openbaar:
    No

Cijfers geven aan dat seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) weliswaar afneemt buitenshuis, maar veel meerCijfers geven aan dat seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) weliswaar afneemt buitenshuis, maar veel meerplaatsvindt achter gevels en via internet. De kans dat SGG optreedt, wordt bepaald door de aan- of afwezigheid vanrisicofactoren of empirisch gerelateerde variabelen die statisch (onveranderlijk) of dynamisch (variabel) zijn. Dezebijdrage geeft duiding bij deze factoren en onderzoekt welke invloed coronamaatregelen hebben op dynamischerisicofactoren.Cliënten in behandeling voor SGG bij de forensische polikliniek de Omslag in Eindhoven (n=21) scoorden de aanofafwezigheid van 17 dynamische variabelen omtrent het SGG (pre-corona) en tijdens een testperiode (oktober– december 2020). De gemiddelde score daalde sterk voornamelijk vanwege behandeling. Zonder invloed van coronamaatregelenwas de score – en dus het risico – significant lager. Men rapporteerde eenzaamheid, seksuele preoccupatie,wrijvingen met de buitenwereld, problemen met dagbesteding, kampen met sterke emoties en spanningenin de intieme relatie.Dit exploratieve onderzoek biedt evidentie dat coronamaatregelen leiden tot hogere scores op dynamische risicofactorenbij SGG cliënten binnen de ambulante hulpverlening. Deze verhoging kadert binnen een algeheel gunstigbehandeleffect en de problemen zijn meteen onderwerp van gesprek. Het is aannemelijk dat de impact nefaster iszonder therapie of aanspreekpunt.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken. Klik hier om in te loggen of klik hier om lid te worden.

ISSUES