Seksualiteit en psychofysiologisch funktioneren bij vrouwen met diabetes

  • Auteur:
    A.K. Slob, J. Koster, J.K. Radder, J.J. van der Werff ten Bosch
  • Pdf openbaar:
    Yes

Subjectieve en objectieve psychofysiologische metingen tijdens erotische visuele stimulatie werden verricht bij 24 vrouwen met diabetes mellitus type 1 en 10 controle vrouwen. Er waren geen significante verschillen in subjectieve reacties (algemene seksuele opwinding en genitale opwinding) tussen de groepen. Het ontbreken van een statistisch significant effect van diabetes mellitus op de onderzochte parameters kan het gevolg zijn van een ontbreken van ernstige neuro- en angiopathie in de onderzochte groep diabetische vrouwen. Toekomstig psychofysiologisch onderzoek is gewenst bij vrouwen met ernstige neuropathie, met of zonder diabetes mellitus.

ISSUES