2013, jaargang 37, Nummer 3

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

Uit de beperkte literatuur over gezinnen van jeugdige zedendelinquenten komt, veelal op basis van casestudies, naar voren dat deze gezinnen complex en disfunctioneel zijn. De…
Een abortusbehandeling kan beschouwd worden als een noodoplossing bij falende anticonceptie. De vraag is welke anticonceptie vrouwen hebben gebruikt voorafgaand aan een abortus provocatus lege artis…

Typologieën van seksuele moord: een literatuurstudie

 • Auteur
  Mieke Goyens, Iris Roncada, Bram Van der Meer, Luk Gijs
 • Pdf openbaar
  Yes
Op basis van een literatuurstudie wordt een overzicht gegeven van de typologieën van seksuele moord. Een onderscheid wordt gemaakt tussen algemene typologieën, die gelden voor…

Seksualiteit en EFT

 • Auteur
  Petra Deij, Judith van Verseveld
 • Pdf openbaar
  Yes
Casusbespreking. Uit diverse internationale onderzoeken blijkt dat er een duidelijk verband is tussen de manier waarop iemand gehecht is en diens seksueel gedrag. Hieruit volgt…

ISSUES