Sadomasochisme in historisch-sociologisch perspectief

  • Auteur:
    G. Hekma
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel stelt de auteur voor het perspectief van wat wel het 'sociaal constructionisme' is genoemd toe te passen op wat voreger de 'perversies' heetten en in het bijzonder op het sadomasochisme. Aan de hand van enkele historische voorbeelden zoals het leven en werk van markies de Sade, de billekoek op Engelse kostscholen, de medische begripsvorming over het sadomasochisme rond de eeuwwisseling en het moderne verenigingsleven van sadomasochisten verdedigt hij de stelling dat het sadomasochisme een culturele vorm is die historisch specifiek is. Andere verschijnselen kunnen vanzelfsprekend onder een brede noemer van sadomasochisme worden gevat, maar daarmee doen we onrecht aan de verschillen tussen de fenomenen en onze mogelijkheden tot inzicht en analyse. De auteur eindigt met een oproep meer aandacht te besteden aan de maatschappelijke wording van seksuele preferenties, de interactie tussen sociale en individuele modellen van seksualiteit en aan het fetisj-karakter van seksuele scripten.

ISSUES