Direktieve therapie en seksuologische hulpverlening

  • Auteur:
    W. Bezemer
  • Pdf openbaar:
    Yes

Hoewel elementen van de 'klassieke' (immers al twintig jaar oude) Masters en Johnson-therapie nog steeds gebruikt worden in de direktieve therapie, behelst zij veel meer dan dat. Dit artikel, oorspronkelijk een lezing, is een inleiding tot en geeft een overzicht van directieve therapie bij seksuele problemen.

Meer in deze categorie:

ISSUES