De invloed van sombere en vrolijke stemming op de seksuele opwinding bij vrouwen

  • Auteur:
    Janneke van Uden, Moniek ter Kuile, Stephanie Both
  • Pdf openbaar:
    Yes

Hoewel vaak wordt verondersteld dat een sombere stemming de seksuele respons negatief beïnvloedt, is experimenteel onderzoek naar de invloed van stemming op seksuele opwinding schaars. In deze experimentele studie werd gekeken naar de invloed van stemming op de subjectieve en genitale opwindingsrespons bij vrouwen. 32 gezonde proefpersonen ondergingen een sombere en een vrolijke (controle) stemmingsinductie, op twee verschillende dagen. De stemmingsinductieprocedure bestond uit een combinatie van Velten-statements en muziek. Onmiddellijk na elke stemmingsinductie werden proefpersonen blootgesteld aan een erotisch videofragment. Gedurende het kijken naar het erotisch fragment werd de genitale opwinding continu gemeten. Voor en na elk erotisch fragment beantwoordden de vrouwen vragen over stemming en seksuele opwinding. De gebruikte stemmingsinductie bleek zoals bedoeld te resulteren in een sombere en vrolijke stemming. Zoals verwacht rapporteerden de vrouwen minder subjectieve opwinding na de sombere stemmingsinductie, dan na de vrolijke stemmingsinductie. Er werd echter geen verschil gevonden in genitale respons tussen de verschillende stemmingscondities. De uitkomsten van deze studie bieden ondersteuning voor de invloed van stemming op de seksuele opwinding bij vrouwen en suggereren dat sombere stemming mogelijk een factor is in de etiologie en het voortbestaan van seksuele disfunctie bij vrouwen.

ISSUES