Uit de praktijk: Gevolgen van (seksueel) geweld. Notities vanuit een huisartsenpraktijk

  • Auteur:
    J. Moors
  • Pdf openbaar:
    Yes

De auteur beschrijft een aantal aspecten vanuit zijn dagelijkse werk. Op een aantal, in zijn ogen belangrijke zaken wordt op persoonlijke wijze dieper ingegaan. Vanuit de huisartsenpraktijk valt de (specialistische) literatuur niet uitputtend te bestuderen. In deze bijdrage blijft de problematiek rond 'daders' buiten beschouwing.

ISSUES