In één klap volwassen: Scenario’s leidend tot tienerzwangerschap

  • Auteur:
    Marianne Cense, Eline Dalmijn
  • Pdf openbaar:
    Yes

Ongeplande tienerzwangerschap leidt ertoe dat jonge vrouwen, en soms ook hun partners, voor een zware keuze komen te staan. Beide opties, het afbreken of uitdragen van de zwangerschap, hebben vaak grote impact op hun leven. Daarom is er al jaren veel aandacht voor de preventie van tienerzwangerschap en voor onderzoek naar risicofactoren. Vaak gaat het niet om een enkele risicofactor, maar gaat er op verschillende levensgebieden veel aan een tienerzwangerschap vooraf. Rutgers onderzocht de samenhang tussen de risicofactoren in de levensverhalen van 46 meisjes die voor hun 20ste zwanger werden. Er zijn verschillende scenario’s te onderscheiden. Om bij kwetsbare groepen te slagen in het terugdringen van ongewenste tienerzwangerschap, moeten preventieve maatregelen zich ook richten op deze complexe voorgeschiedenis en niet alleen op voorlichting over anticonceptie.

ISSUES