Seksuele problemen bij vrouwen met multiple sclerose

  • Auteur:
    P.E.M. Lottman, P.J.H. Jongen, O.R. Hommes, P.F.W.M. Rosier
  • Pdf openbaar:
    Yes

Vijf gevalsbeschrijvingen van vrouwen met MS en seksuele problemen, wier seksuele functioneren is beoordeeld door een combinatie van subjectieve gegevens, verkregen uit interviews en vragenlijsten, en objectieve gegevens uit (psycho)fysiologische testen. Psychofysiologisch onderzoek bestond uit meting van de genitale respons in reactie op visuele erotische stimulatie en vibratie. Urodynamisch onderzoek werd verricht om de neurologische status van de genitale tractus te beoordelen. Conclusie: Stoornissen van de motoriek en het gevoel spelen een belangrijke rol in het seksuele disfunctioneren. De seksuele tevredenheid van de onderzochte vrouwen lijkt vooral te worden beïnvloed door psychologische en relationele factoren en in mindere mate door hun lichamelijke seksuele (dis)functioneren en andere lichamelijke factoren, zoals motorische en sensibiliteitsstoornissen, die kenmerkend zijn voor MS.

ISSUES