Waarom mensen wel naar een soa-polikliniek of GGD gaan en niet naar de huisarts met een HIV-testverzoek

  • Auteur:
    P.E.M. Leenaars, Th.G.M. Sandfort, A.J.M. Oliehoek, A.J.P. Schrijvers
  • Pdf openbaar:
    Yes

In deze bijdrage is nagegaan waarom mensen meteen HIV-testvraag wel naar een SOA-polikliniek of Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en niet naar de eigen huisarts gaan, wat zij verwachten van het hulpaanbod in het kader van een HIV-test en of zij verbeteringen wensen in de omstandigheden waaronder een HIV-test plaatsvindt In totaal hebben 326 personen meteen HIV-testvraag bij GGDs en drempelvrije SOA- poliklinieken deelgenomen aan het onderzoek. Redenen die te maken hebben met het taboe rondom een HIV-besmetting, schaamte en angst voor afkeuring seksueel gedrag vormen voor een groot aantal mensen aanleiding om vooreen HIV-test niet naar de eigen huisarts te gaan. Bijna de helft van de mensen verwacht zonder gesprek getest te kunnen worden en iets meer dan een kwart van de mensen wil ook getest worden zonder dat er een pretest gesprek plaatsvindt. Het merendeel vindt het wel zeer belangrijk anoniem getest te kunnen worden. Een minderheid wil verbetering in de informatieverstrekking, verbetering in de privacy voor het voeren van gesprekken en meer inspraak bij de beslissing getest te worden. Ingeval van een seropositieve testuitslag zou ruim een derde van de ondervraagden de huisarts niet op de hoogte brengen. Geconcludeerd kan worden dat de aanwezigheid van anonieme testplekken noodzakelijk is en dat men bij de ontwikkeling van alternatieve testplekken rekening moet houden met diverse servicekenmerken die de anonimiteit waarborgen.

Meer in deze categorie:

ISSUES