Over seksuele ontwikkeling en opvoedstijlen: statistisch-empirische seksuologie in historisch perspectief

  • Auteur:
    Cas Wouters
  • Pdf openbaar:
    Yes

Dit artikel bespreekt een viertal in Nederland uitgebrachte literatuurrapporten en een proefschrift over de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het probeert een balans op te maken van de in totaal 356 besproken studies over dit onderwerp, waarvan het merendeel is toegespitst op het verband tussen seksuele ontwikkeling en opvoeding. De geselecteerde en besproken studies maken vrijwel alle deel uit van de dominante statistisch-empirische traditie in de seksuologie. In dit artikel worden de opzet en de uitkomsten van dit type onderzoek belicht vanuit de historischempirische seksuologie waarvan de theoretische invalshoek wordt geschetst en nader uitgewerkt bij de inhoudelijke bespreking van geconstateerde en theoretische verbanden tussen opvoeding en seksuele ontwikkeling. Een belangrijke leidraad is de vraag naar de bruikbaarheid van de resultaten uit statistisch-empirisch onderzoek voor historisch-empirisch onderzoek. Dan blijkt een theoretisch en empirisch manco in de statistisch-empirische seksuologie wat samenhangt met een scheve verhouding tussen theorie en methode.

ISSUES