Seksualiteitsbeleid op residentiële forensische afdelingen in Vlaanderen: een enquête onderzoek.

  • Auteur:
    Line Vrancken, Jan De Laender, Leia Vrancken & Pascal Sienaert
  • Pdf openbaar:
    No

Samenvatting

Er is weinig geweten over hoe residentiële forensische afdelingen in Vlaanderen omgaan met seksualiteit. Dit onder- zoek tracht het seksualiteitsbeleid op deze afdelingen in kaart te brengen. Een online enquête werd uitgestuurd naar 16 instellingen met in totaal 36 afdelingen. Afdelingen van alle veiligheidsniveaus werden geïncludeerd, alsook de forensische psychiatrische verzorgingstehuizen op voorwaarde dat er minstens 5 forensische bedden waren.

De enquête werd 19 keer ingevuld, door vertegenwoordigers van 29 van de 36 afdelingen (80,5%). Allen gaven ze aan dat er een beleid was voor het omgaan met seksueel gedrag. Het belang van de seksualiteitsbeleving wordt be- oordeeld met een score van 3.37 op 5 voor het team en 3.84 voor de patiënten. De bespreekbaarheid van het onder- werp tussen teamleden scoort 4.11 op 5 en 3.79 op 5 tussen teamleden en patiënten. Ongestoord bezoek wordt toe- gelaten in 16% van de bevragingen, maar meerdere participanten geven aan dit te willen organiseren op de afdeling.

Er is gebrek aan een eenduidig beleid, zowel over de instellingen heen als binnen de instellingen. Elke instelling of afdeling volgt een eigen beleid. Seksualiteit wordt ingeschat als een belangrijk thema voor zowel hulpverleners als patiënten. Hulpverleners lijken het gesprek over seksualiteit vaak te vermijden, wat mogelijk bijdraagt aan een meer restrictief beleid.

 Dit onderzoek toont aan dat Vlaamse forensische afdelingen wel beschikken over een beleid, maar dat hierin lacu- nes aanwezig zijn en thema’s ontbreken. Een eenduidig beleid over instellingen heen ontbreekt.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken.

Wachtwoord vergeten?

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

ISSUES