Seksuele problemen van mannen in de huisartspraktijk. Vóórkomen, diagnostiek en behandeling

  • Auteur:
    W. Gianotten
  • Pdf openbaar:
    Yes

De man heeft geen erg goede naam als hulpvrager bij seksuele problemen. De combinatie van zijn specifieke anatomie en fysiologie, zijn mannelijke socialisatie en zijn manier van reageren in het hulpverleningscontact vragen om een eigen benadering. Met achterwege laten van de erectieproblemen worden hier de seksuele dysfuncties bij de man beschreven: problemen in de libido en de orgasme-fase en pijn tijdens seks. De incidentie wordt bekeken vanuit de twee taken die de huisarts bij seksuele problemen heeft. Als meldpunt voor problemen en als begeleider van de patiënt die (door ziekte, medicatie of operatie) een reeële kans heeft een seksuele dysfunctie te ontwikkelen. In dit kader wordt per somatische tractus gekeken naar eventuele risico's. Na anamnese en onderzoek wordt voor de verscheidene dysfuncties aandacht geschonken aan de oorzaken, variatie en eventuele oplossingen. De geïnteresseerde huisarts kan veel seksuele problemen zelf behandelen omdat het grotendeels gaat overgewone problemen die met gezond verstand zijn te begrijpen en op te lossen.

ISSUES