De gevoeligheid van de vrouwelijke geslachtsorganen

  • Auteur:
    W.C.M. Weijmar Schultz, H.B.M. van de Wiel, J.A. Klatter, B.E. Sturm, J. Nauta
  • Pdf openbaar:
    Yes

Door kunstmatige stimulatie met behulp van een electrische prikkel werd bij een groep van 60 vrouwen, onder niet erotische omstandigheden, de gevoeligheid van de geslachtsorganen gemeten en vergeleken met de gevoeligheid van handrug en buikwand. De geslachtsorganen blijken onder deze omstandigheden minder gevoelig voor electrische prikkels dan handrug of buikwand. De vaginawand, gemeten op 2 tot 4 cm voorbij de introitus, is minder gevoelig dan de uitwendige genitalia. Op dit niveau van de vaginawand blijkt de "12-uurs positie" (de voorwand van de vagina) in vergelijking met de rest van de vaginawand relatief gevoelig. Deze relatieve gevoeligheid van de voorwand van de vagina stemt overeen met anatomische en klinische bevindingen. In de discussie wordt nader ingegaan op de relatieve inefficientie van coitale stimulatie in vergelijking tot clitorale stimulatie bij het tot stand komen van de orgastische reflex.

ISSUES