Dilemma's in differentiaal-diagnostisch onderzoek bij mensen met seksuele klachten

  • Auteur:
    W.L. Gianotten, A.K. Slob
  • Pdf openbaar:
    Yes

In de medische setting blijkt het verleidelijk om bij mensen met seksuele problemen uitgebreid lichamelijk en/of medisch-technisch onderzoek te (laten) verrichten. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergrond van die neiging tot het sterk-somatische onderzoek en de eventuele nadelen daarvan. Voorlopig lijkt de uitgebreidheid van de mogelijkheden bij de vrouw geringer dan bij de man. Bij beiden lijkt zulk uitgebreid lichamelijk onderzoek slechts in bijzondere gevallen op zijn plaats. Een goede anamnese naar de organische en de psychologische factoren (zowel die de klacht veroorzaakten als die de klacht onderhouden), blijft van onschatbare waarde en zal, samen met eenvoudig psychofysiologisch onderzoek, in verreweg de meeste gevallen voldoende informatie opleveren voor de diagnose en een therapievoorstel.

ISSUES