De cognitief gedragstherapeutische behandeling van parafilieën

  • Auteur:
    D. van Beek
  • Pdf openbaar:
    Yes

Reeds een drietal decennia neemt in Noord Amerika de (cognitieve) gedragstherapie in de behandeling van parafilieën een prominente plaats in. In dit artikel wordt de ontwikkeling beschreven van deze (cognitief) gedragstherapeutische benadering. Binnen deze zienswijze spelen drie aspecten een doorslaggevende rol, te weten seksuele, sociale en cognitieve factoren. Diagnostische- en behandelingsmethodieken welke op deze componenten zijn gericht komen in dit artikel aan de orde, evenals de problemen rond ontkenning en de risicotaxatie ten behoeve van de vraag ambulant of intramuraal te behandelen. De (cognitief) gedragstherapeutische behandeling voor parafilieën blijkt effectief bij niet-strafbare parafilieën, Bij de strafbare parafilieën worden gunstige resultaten gemeld bij heteroen homoseksuele pedoseksuelen, en zijn de resultaten bij exhibitionisten tegenstrijdig. De resultaten bij verkrachters met parafiele kenmerken zijn het minst gunstig te noemen.

ISSUES