Seksuele gedraging...Over de delictomschrijving in de kinderporno-wetgeving

  • Auteur:
    Frits Wafelbakker
  • Pdf openbaar:
    Yes

Op 3 juli 1985 trad het nieuwe art 240 b Sr in werking, het zgn. kinderporno-artikel. Dit artikel noemt de drie delen van het delict: 'kennelijke leeftijd van zestien jaar', 'afbeelding van een seksuele gedraging', en 'in voorraad hebben'. In een vorig artikel werd de 'kennelijke leeftijd van zestien jaar' nader beschouwd (Wafelbakker, 2000). Thans wordt ingegaan op het begrip 'seksuele gedraging', dat als een nouveauté in wetstermen is te beschouwen. Nagegaan wordt hoe het in de strafwet is terechtgekomen en tot welke vragen het naderhand heeft geleid. Ter onderbouwing volgen een aantal strafzaken. Ingegaan wordt op de gevolgen van de omschrijving 'seksuele gedraging' voor de samenleving. Tenslotte volgen enkele gedachten over 'virtuele' kinderporno, die strafbaar zal worden als Nederland zich aansluit bij de ontwerpconventie tegen 'cybermisdaad' van de Raad van Europa.

ISSUES