1997, jaargang 21, Nummer 4

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

Nagegaan wordt wat er bekend is over de nascholing op het gebied van de seksuologie die sinds het einde van de jaren tachtig heeft plaats…

Seksuele problemen bij vrouwen met multiple sclerose

 • Auteur
  P.E.M. Lottman, P.J.H. Jongen, O.R. Hommes, P.F.W.M. Rosier
 • Pdf openbaar
  Yes
Vijf gevalsbeschrijvingen van vrouwen met MS en seksuele problemen, wier seksuele functioneren is beoordeeld door een combinatie van subjectieve gegevens, verkregen uit interviews en vragenlijsten,…
Via een follow-up onderzoek bij meer dan 600 adolescenten werd vastgesteld dat jongeren die tijdens hun adolescentie een permissieve houding t.a.v. seksualiteit aannamen, 8 jaar…

Diagnostiek en effectiviteit van behandeling bij erectiestoornissen: een literatuuroverzicht

 • Auteur
  J.P.C. Moors, P.E.M. Lottman, A.K. Slob
 • Pdf openbaar
  Yes
Na definiëring van de problematiek wordt de incidentie en prevalentie in vogelvlucht bezien. In het kader van de NVIO-beslisboom 1994 (Nederlandse Vereniging voor Impotentieonderzoek) en…
Beschrijving van de psychische gevolgen van de geslachtsaanpassende operatie tijdens de onmiddelijke postoperatieve periode bij 20 transseksuele patiënten. Door de opheffing van de genderdysforie heeft…

ISSUES