Een registratiesysteem ten behoeve van de seksuologische hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking

  • Auteur:
    Sofie Manders, Joke Stoffelen, Harald Kedde, Nicole van Zelst, Gerjo Kok, Leopold Curfs
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel wordt verslag gedaan van het ontwikkelen van een registratiesysteem ten behoeve van seksuologische hulpverlening aan mensen met verstandelijke beperkingen (VB registratiesysteem). Het betreft een aanpassing van de door de poliklinieken seksuologie, verenigd in het Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie (LOPS), gehanteerde LOPS registratie. De bruikbaarheid van de VB registratie werd getoetst binnen een instelling voor mensen met verstandelijke beperkingen. Dit gebeurde door bestudering van de dossiers van de bij de instelling werkzame seksuologen en het houden van interviews met de seksuologen. Uit de registratie blijkt dat bij de verwezen mannen het meest frequent geregistreerde probleem ‘seksueel ongepast gedrag’ is en bij vrouwen ‘seksueel misbruik’. De eerste ervaringen met het verzamelen van gegevens over de aard en omvang van de seksuele problemen met behulp van het VB registratiesysteem zijn positief.

ISSUES