Seksuele disfuncties bij homoseksuele mannen met hiv: Een literatuurreview

  • Auteur:
    Tom Platteau, Jacques van Lankveld
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de literatuur over seksuele disfuncties bij homoseksuele mannen met hiv. Mensen met hiv hebben proportioneel meer kans dan controlegroepen om seksuele disfuncties en psychische aandoeningen te ontwikkelen. Daarnaast is er ook empirische evidentie dat homoseksuele mannen meer psychische stoornissen ontwikkelen dan heteroseksuele mannen. Psychische stoornissen, vooral stemmings- en angststoornissen, zijn mediërende factoren voor de ontwikkeling van seksuele disfuncties. Hieruit wordt geconcludeerd dat zowel een hiv-positieve status als homoseksualiteit (onrechtstreeks, via mediërende factoren) kwetsbaarheidsfactoren zijn voor de ontwikkeling van seksuele disfuncties.

ISSUES