Seksualiteit en ouderen: fysiologische en hormonale aspecten

  • Auteur:
    K. Slob
  • Pdf openbaar:
    Yes

Wie in de wetenschappelijke literatuur op zoek gaat naar artikelen betreffende seks en ouderen komt al gauw tot de ontdekking dat er niet veel is geschreven. Voor wat betreft de fysiologische reacties en het seksueel gedrag zijn we nog steeds aangewezen op het bekende onderzoek van Masters en Johnson. Met betrekking tot de betekenis van hormonen voor seksueel gedrag bij oudere mensen is wat meer onderzoek bekend. Deze kennis wordt in het artikel samengevat met enkele beschouwingen over de implicaties voor de hulpverlening.

ISSUES