Multisystemische therapiebenadering binnen de seksuologische hulpverlening

  • Auteur:
    S.T.M. Terwindt
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel wordt gepleit voor een multisysteem-behandeling van seksuele problemen, waarbij het niet nodig en niet gewenst is dat het totale huidige gezin van de hulpvrager aan de therapie deelneemt. In deze methode kunnen afwisselend meerdere systemen in sessies met de client alleen bij de therapie worden betrokken: het gezin van herkomst, de uitgebreidere familie, de huidige partner en eventueel de kinderen, maar ook een vriendenkring of collega's. De client leert eerst diens eigen positie, houding en gedrag binnen deze systemen als een betekenisvol, samenhangend geheel te zien, en dan eventueel op een andere wijze binnen deze systemen te funktioneren.

ISSUES