Het verband tussen de therapeutische grondhoudingen en het effect van directieve relatietherapie

  • Auteur:
    Alfons Vansteenwegen
  • Pdf openbaar:
    Yes

Verslag van een onderzoek waarin een significant verband werd gevonden tussen de grondhoudingen van de therapeuten (N=13) (Positieve gezindheid, Empathie, Transparantie en niet-Directiviteit, gemeten met de Barrett-Lennardschaal) zoals die waargenomen werden door de cliënten (N=78) en het effect van directieve didactische semi-residentiële relatietherapie, gemeten met de Barrett-Lennardschaal voor de perceptie van deze grondhoudingen bij zichzelf en de partner.

Meer in deze categorie:

ISSUES