Seksueel welzijn van jongeren in de twintiger jaren Een einde-leerstoel bespiegeling

  • Auteur:
    Ine Vanwesenbeeck
  • Pdf openbaar:
    Yes

Samenvatting

Bij gelegenheid van haar emeritaat, reflecteert de auteur op ontwikkelingen met betrekking tot het seksueel welzijn van jongeren. Geopend wordt met een korte beschouwing van de stand van zaken op dat vlak in Nederland en van een paar relevante aspecten van de tegenwoordige maatschappelijke context. Vervolgens wordt dieper ingegaan op enkele centrale thema’s op het snijvlak van gender en seksualiteit, op de rol van hedendaagse technologisering en sociale media, en op (valkuilen in de) seksuele vorming. In het slotwoord wordt onder andere gepleit voor de nood- zakelijke verruiming van de academische aandacht voor het thema.

ISSUES