Voorspelling van recidive bij zedendelinquenten met behulp van retrospectief gebruik van de PCL-R en SVR-20

  • Auteur:
    Koen Koster, Jacques van Lankveld, Marinus Spreen
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit onderzoek zijn de SVR-20 en de PCL-R onderzocht op hun psychometrische kwaliteiten, wanneer beide instrumenten retrospectief gebruikt worden op basis van dossierinformatie. De predictieve validiteit is berekend over TBS-gestelden (N = 30) die at-risk waren. Daarnaast werden de recidivecijfers berekend over de at-risk populatie. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en de interne consistentie zijn onderzocht door analyse van 58 dossiers van na 1984 uitgestroomde seksuele delinquenten van de Dr. S. van Mesdagkliniek. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was voor de PCL-R en de SVR-20 goed op instrumentniveau, op subschaalniveau redelijk tot goed. De subschaal 'seksuele delicten' van de SVR-20 scoorde slecht. Op itemniveau was de betrouwbaarheid acceptabel voor de niet-dynamische items van de PCL- R. Ook werd een acceptabele betrouwbaarheid gevonden voor de items van de SVR-20 behalve voor de items die behoorden tot de subschaal 'seksuele delicten'. Voor de predictieve validiteit zijn door de kleine populatie en lage recidive base rates weinig significante resultaten gevonden voor seksuele recidive en gewelddadige, niet seksuele, recidive. Voor algemeen gewelddadige recidive werden significante voorspellers gevonden. De PCL-R en de factoren 'antisociale levensstijl' en 'levensstijl' van de PCL-R zijn goede voorspellers voor gewelddadige, niet seksuele, recidive en algemeen gewelddadige recidive. Van de SVR-20 voorspelt de totaalscore iets beter dan het gestructureerd klinisch oordeel. Beiden hebben een redelijke tot goede predictieve validiteit. De base-rate voor seksuele recidive was 13%, voor gewelddadige, niet seksuele recidive, 23%. Voor algemeen gewelddadige recidive en enige recidive respectievelijk 33 en 50%.

ISSUES