De androgynie voorbij: ontwikkelingen in het denken over genderidentiteit en genderrollen

  • Auteur:
    P. Cohen-Kettenis
  • Pdf openbaar:
    Yes

Opvattingen van hulpverleners over mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn onvermijdelijk van invloed op de wijze waarop zij hun cliënten benaderen. Deze opvattingen worden immers meestal normerend gehanteerd. De afgelopen 15 jaren hebben zich in de psychologie ontwikkelingen voorgedaan in de theorievorming rond de begrippen vrouwelijkheid en mannelijkheid. Dit heeft er toe geleid dat gangbare opvattingen op dit gebied ter discussie zijn gesteld. Implicaties hiervan voor de hulpverlening worden besproken.

Meer in deze categorie:

ISSUES