1994, jaargang 18

In dit artikel stelt de auteur voor het perspectief van wat wel het 'sociaal constructionisme' is genoemd toe te passen op wat voreger de 'perversies'…
Er is maar weinig parafiel seksueel gedrag in de wet expliciet strafbaar gesteld. Dit gedrag kan echter een zodanige schending van de integriteit van de…
De belangstelling voor de farmacotherapeutische behandeling van parafilieën is groeiende. Twee klassen van geneesmiddelen zijn in dit opzicht beproefd: farmaca die interfereren met de normale…

De psychoanalytische behandeling van parafilieën

  • Auteur
    D. van de Putte
  • Pdf openbaar
    Yes
De psychoanalytische behandeling van parafilieën steunt op enkele centrale theoretische opvattingen, zoals de hypothese dat een bemoeilijkte separatie-individuatie aanleiding geeft tot een fixatie aan preoepidale…

ISSUES