2020, jaargang 44, Nummer 2

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

Dit themanummer ‘’Psychologische theorieën in seksonderzoek en seksuologische hulpverlening” geeft via achtDit themanummer ‘’Psychologische theorieën in seksonderzoek en seksuologische hulpverlening” geeft via achtartikelen een overzicht…
Gender en seksualiteit zijn sterk verweven, in de wetenschap, in de maatschappij en in de geleefde werkelijkheid.Gender en seksualiteit zijn sterk verweven, in de wetenschap,…
In dit theoretisch en beschouwend overzicht sta ik stil bij een aantal knelpunten die mogelijks interfereren met deIn dit theoretisch en beschouwend overzicht sta ik…

Seks is emotie

  • Auteur
    Marcus J.M.J. Henckens, Walter T.A.M Everaerd
  • Pdf openbaar
    Yes
In dit artikel bespreken we seksueel (dis)functioneren in het kader van de emotietheorie van Frijda (2008, 2016). Deze theorie wordt ondersteund door recente neurowetenschappelijke inzichten.…
Er wordt over het algemeen aangenomen dat leerervaringen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van zowelEr wordt over het algemeen aangenomen dat leerervaringen een…

ISSUES