Strafbare seksualiteit en seksueel deviant gedrag: definities en prevalenties

  • Auteur:
    Jos Frenken
  • Pdf openbaar:
    Yes

Welke seksuele gedragingen worden in Nederland strafbaar gesteld? Wat is de omvang van de seksuele criminaliteit? Mensen kunnen ook in behandeling komen als zij al dan niet strafbaar parafiel gedrag vertonen en daaronder lijden. Wat is parafilie en welke parafilieën kunnen worden onderscheiden? Dit inleidend artikel geeft definities en prevalentiecijfers. Het blijkt dat - op een enkele uitzondering na - er weinig betrouwbare gegevens voorhanden zijn over afwijkend seksueel gedrag.

ISSUES