Jeugd en seksualiteit in Nederland. Een vergelijking tussen enquêtemateriaal uit 1968 en 1981

  • Auteur:
    A. Bolt
  • Pdf openbaar:
    Yes

Tussen 1968 en 1981 verandert de houding van jongeren ten opzichte van seksualiteit. In dit artikel wordt nagegaan of de Nederlandse jeugd toleranter ten opzichte van seksualiteit is komen te staan en hoe de verhoudingen tussen de geslachten zich hierbij gewijzigd hebben. Tevens wordt voor een aantal variabelen, waaronder de seksuele ervaring en de kennis van het seksuele, onderzocht of zij veranderingen vertonen die samenhangen met de veranderende tolerantie. Uit de conclusies blijkt dat er inderdaad een grote toename van tolerantie is geweest, voor meisjes nog groter dan voor jongens, waardoor het verschil tussen beide geslachten op dit punt in 1981 verdwenen is.

ISSUES