Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen ... Praten over seks tussen ouders en kinderen

  • Auteur:
    J. Ravesloot, Y. te Poel
  • Pdf openbaar:
    Yes

Jongeren moeten in een seksueel contact veilig vrijen, onderhandelen, praten, grenzen aangeven, expliciet zijn. Veilig vrijen vergt van jongeren handelingsvaardigheden die zij niet van huis uit meekrijgen. In dit artikel staat de vraag centraal, hoe en waarover jongeren met hun ouders praten over seksualiteit, en in hoeverre seksualiteit een gespreksonderwerp is tussen de generaties. De auteurs laten aan de hand van een kwalitatief onderzoek zien dat zowel bij jongeren als bij ouders een ambivalente houding ten opzichte van seksualiteit een open communicatie in de weg staat. Deze ambivalentie laat zich vertalen in terughoudendheid ten opzichte van elkaar, en in communicatie in algemeenheden. Ondanks een toegenomen openheid blijft het terrein van seksualiteit in de opvoedingscontext nog steeds problematisch.

ISSUES